Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Với phương châm “ Tài sản quý giá nhất của Queen Stone Group đó chính là con người”, chúng tôi luôn xây dựng chính sách phúc lợi cạnh tranh thị trường và điều chỉnh mỗi 6 tháng theo ý kiến khảo sát sự hài lòng của Nhân viên.

 

  • Phúc lợi:

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực: chúng tôi luôn khuyến khích nhân sự có năng suất lao động cao, năng lực và hiệu suất cao mức thu nhập cao.
- Thưởng Lễ, tết, thưởng theo kết quả hoạt động SXKD
- Lương tháng 13

- BHXH, BHYT, BHTN tham gia 100% cho CBNV

 

  • Phúc lợi khác:

- Xăng xe, công tác phí, cơm ...

- Công ty mua 100% Bảo hiểm tai nạn 24/24

- Du lịch ít nhất năm/ lần

- Thưởng đột xuất theo vụ việc, khi CBNV có sáng kiến, cải tiến quy trình, sản phẩm, dịch vụ mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Search job
QUEENSTONE Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.